วันที่บันทึก : 2 สิงหาคม 2560

ชื่อเรื่อง : การจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ สำนักงาน กสทช. ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560 - 2564) ระยะที่ 1

คำค้นหา : จ้างที่ปรึกษา

ประเภท : ราคากลาง

ประเภทย่อย : จ้างที่ปรึกษา

รายละเอียด :

*วนิดา

Create By  - สำนักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน(พย)

ดาวน์โหลด

  • การจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์-สำนักงาน-กสทช-ฉบับที่-2-(พ-ศ-2560-2564)-ระยะที่-1.pdf

    Link อื่นๆ