วันที่บันทึก : 19 มิถุนายน 2560

ชื่อเรื่อง : การจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการจัดทำตัวชี้วัด (KPIs) และประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) ของสำนักงาน กสทช. ประจำปี 2561

คำค้นหา : ตัวชี้วัด

ประเภท : ราคากลาง

ประเภทย่อย : จ้างที่ปรึกษา

รายละเอียด :

*อัฐสิทธิ์

Create By  - สำนักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน(พย)

ดาวน์โหลด

  • การจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการจัดทำตัวชี้วัด-(KPIs)-และประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด-(KPIs)-ของสำนักงาน-กสทช-ประจำปี-2561.pdf

    Link อื่นๆ