วันที่บันทึก : 14 กันยายน 2561

ชื่อเรื่อง : การจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการจัดทำตัวชี้วัด (KPIs) และประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) ของสำนักงาน กสทช. ประจำปี 2562

คำค้นหา : จ้างที่ปรึกษา

ประเภท : ราคากลาง

ประเภทย่อย : การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

รายละเอียด :

*สุดารัตน์

Create By  - สำนักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน(พย)

ดาวน์โหลด

  • การจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการจัดทำตัวชี้วัด-(KPIs)-และประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด-(KPIs)-ของสำนักงาน-กสทช-ประจำปี-2562.pdf

    Link อื่นๆ