วันที่บันทึก : 21 ธันวาคม 2560

ชื่อเรื่อง : การจ้างบุคคลเพื่อเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสำนักงาน กสทช. ประจำปี 2561

คำค้นหา : จ้างบุคคล

ประเภท : ราคากลาง

ประเภทย่อย : จ้างที่ปรึกษา

รายละเอียด :

*ทัศนีย์

Create By  - สำนักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน(พย)

ดาวน์โหลด

  • การจ้างบุคคลเพื่อเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสำนักงาน-กสทช-ประจำปี-2561.pdf

    Link อื่นๆ