วันที่บันทึก : 25 กรกฎาคม 2560

ชื่อเรื่อง : การจ้างแปลแบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษา (ภาษาไทยควบคู่ภาษาอังกฤษ)

คำค้นหา : จ้างแปล

ประเภท : ราคากลาง

ประเภทย่อย : จ้างที่ปรึกษา

รายละเอียด :

*พัชรา

Create By  - สำนักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน(พย)

ดาวน์โหลด

  • การจ้างแปลแบบฟอร์มเอกสารราชการ-2-ภาษา-(ภาษาไทยควบคู่ภาษาอังกฤษ).pdf

    Link อื่นๆ