วันที่บันทึก : 7 สิงหาคม 2560

ชื่อเรื่อง : จัดจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์กระบวนงานด้านการงบประมาณ

คำค้นหา : จ้างที่ปรึกษา

ประเภท : ราคากลาง

ประเภทย่อย : จ้างที่ปรึกษา

รายละเอียด :

*วรินทร์ธร

Create By  - สำนักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน(พย)

ดาวน์โหลด

  • จัดจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์กระบวนงานด้านการงบประมาณ.pdf

    Link อื่นๆ