วันที่บันทึก : 22 ตุลาคม 2561

ชื่อเรื่อง : จัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ให้กับศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน กสทช.

คำค้นหา : ที่ปรึกษา

ประเภท : ราคากลาง

ประเภทย่อย : จ้างที่ปรึกษา

รายละเอียด : *สิรินดา

Create By  - สำนักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน(พย)

ดาวน์โหลด

  • จัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ-ตามมาตรฐาน-ISO_IEC-27001_2013-ให้กับศูนย์คอมพิวเตอร์-สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ-สำนักงาน-กสทช.pdf

    Link อื่นๆ