วันที่บันทึก : 19 ธันวาคม 2561

ชื่อเรื่อง : จ้างที่ปรึกษาด้านการพัสดุประจำสำนักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน สำนักงาน กสทช. ประจำปีงบประมาณ 2562

คำค้นหา : จ้างที่ปรึกษา

ประเภท : ราคากลาง

ประเภทย่อย : จ้างที่ปรึกษา

รายละเอียด :

*วรนิษฐา

Create By  - สำนักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน(พย)

ดาวน์โหลด

  • จ้างที่ปรึกษาด้านการพัสดุประจำสำนักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน-สำนักงาน-กสทช-ประจำปีงบประมาณ-2562.pdf

    Link อื่นๆ