วันที่บันทึก : 2 สิงหาคม 2560

ชื่อเรื่อง : จ้างที่ปรึกษาติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน กสทช. ประจำปี 2560

คำค้นหา : จ้างที่ปรึกษา

ประเภท : ราคากลาง

ประเภทย่อย : จ้างที่ปรึกษา

รายละเอียด :

*ทัศนีย์

Create By  - สำนักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน(พย)

ดาวน์โหลด

  • จ้างที่ปรึกษาติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน-กสทช-ประจำปี-2560.pdf

    Link อื่นๆ