วันที่บันทึก : 7 สิงหาคม 2560

ชื่อเรื่อง : ที่ปรึกษาเพื่อติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ

คำค้นหา : กองทุนวิจัย

ประเภท : ราคากลาง

ประเภทย่อย : จ้างที่ปรึกษา

รายละเอียด :

*ณัฐทิกา

Create By  - สำนักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน(พย)

ดาวน์โหลด

  • ที่ปรึกษาเพื่อติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ.pdf

    Link อื่นๆ