วันที่บันทึก : 24 สิงหาคม 2560

ชื่อเรื่อง : พัฒนาระบบฐานข้อมูลการกำกับดูแลเพื่อจัดทำรายงานสถาปัตยกรรมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและกำกับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบบูรณาการ (Single Profile) ระยะที่ 2

คำค้นหา : พัฒนาระบบ

ประเภท : ราคากลาง

ประเภทย่อย : จ้างที่ปรึกษา

รายละเอียด :

*อัฐสิทธิ์

Create By  - สำนักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน(พย)

ดาวน์โหลด

  • พัฒนาระบบฐานข้อมูลการกำกับดูแลเพื่อจัดทำรายงานสถาปัตยกรรมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและกำกับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบบูรณาการ-(Single-Profile)-ระยะที่-2.pdf

    Link อื่นๆ