วันที่บันทึก : 28 มิถุนายน 2561

ชื่อเรื่อง : โครงการจ้างที่ปรึกษาตรวจประเมินพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน 5ส ของสำนักงาน กสทช.

คำค้นหา : ที่ปรึกษา

ประเภท : ราคากลาง

ประเภทย่อย : จ้างที่ปรึกษา

รายละเอียด :

*ยุพา

Create By  - สำนักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน(พย)

ดาวน์โหลด

  • โครงการจ้างที่ปรึกษาตรวจประเมินพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน-5ส-ของสำนักงาน-กสทช.pdf

    Link อื่นๆ