วันที่บันทึก : 5 กรกฎาคม 2561

ชื่อเรื่อง : โครงการจ้างที่ปรึกษาโครงการการสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับการกำกับเนื้อหารายการข่าวเหตุการณ์ความรุนแรงและการก่อการร้ายในยุโรป

คำค้นหา : ที่ปรึกษา

ประเภท : ราคากลาง

ประเภทย่อย : จ้างที่ปรึกษา

รายละเอียด :

*ปวีดา

Create By  - สำนักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน(พย)

ดาวน์โหลด

  • โครงการจ้างที่ปรึกษาโครงการการสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับการกำกับเนื้อหารายการข่าวเหตุการณ์ความรุนแรงและการก่อการร้ายในยุโรป.pdf

    Link อื่นๆ