วันที่บันทึก : 31 กรกฎาคม 2561

ชื่อเรื่อง : โครงการติดตามและประเมินผลหน่วยงานจัดอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์

คำค้นหา : ผู้ประกาศ

ประเภท : ราคากลาง

ประเภทย่อย : จ้างที่ปรึกษา

รายละเอียด :

*ไทวิษฎ์

Create By  - สำนักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน(พย)

ดาวน์โหลด

  • โครงการติดตามและประเมินผลหน่วยงานจัดอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์.pdf

    Link อื่นๆ