วันที่บันทึก : 7 สิงหาคม 2561

ชื่อเรื่อง : โครงการทบทวนนิยามและขอบเขตตลาดที่เกี่ยวข้องและการกำหนดผู้มีอำนาจเหนือตลาดในตลาดค้าส่งในกิจการโทรคมนาคม

คำค้นหา : ทบทวน

ประเภท : ราคากลาง

ประเภทย่อย : จ้างที่ปรึกษา

รายละเอียด :

*ทัศนีย์

Create By  - สำนักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน(พย)

ดาวน์โหลด

  • โครงการทบทวนนิยามและขอบเขตตลาดที่เกี่ยวข้องและการกำหนดผู้มีอำนาจเหนือตลาดในตลาดค้าส่งในกิจการโทรคมนาคม.pdf

    Link อื่นๆ