วันที่บันทึก : 29 เมษายน 2562

ชื่อเรื่อง : โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการนำข้อมูลสารสนเทศจากการให้บริการอินเทอร์เน็ตมาวิเคราะห์และประมวลผลเพื่อใช้ในการกำกับดูแล

ประเภท : ราคากลาง

ประเภทย่อย : จ้างที่ปรึกษา

Create By  - สำนักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน(พย)

ดาวน์โหลด

  • ขอบเขตของงานฯ.pdf
  • ราคากลาง.pdf

    Link อื่นๆ