วันที่บันทึก : 10 ตุลาคม 2561

ชื่อเรื่อง : โครงการศึกษาสัดส่วนการจัดสรรคลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียง

คำค้นหา : กระจายเสียง

ประเภท : ราคากลาง

ประเภทย่อย : การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

รายละเอียด :

*กนกวรรณ

Create By  - สำนักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน(พย)

ดาวน์โหลด

  • โครงการศึกษาสัดส่วนการจัดสรรคลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียง.pdf

    Link อื่นๆ