วันที่บันทึก : 11 มกราคม 2562

ชื่อเรื่อง : โครงการศึกษาและวิเคราะห์คำนวณ เพื่อจัดทำแผนความถี่วิทยุสำหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล บนย่านความถี่ 470-694 เมกะเฮริตซ์

ประเภท : ราคากลาง

ประเภทย่อย : จ้างที่ปรึกษา

รายละเอียด :

*ปวีดา

Create By  - สำนักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน(พย)

ดาวน์โหลด

  • โครงการศึกษาและวิเคราะห์คำนวณ-เพื่อจัดทำแผนความถี่วิทยุสำหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล.pdf

    Link อื่นๆ