สรุปมติที่ประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งที่ 1/2556

มติที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
นัดพิเศษ
วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2556 เวลา 10.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 12 อาคารอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

สร้างโดย   - admin NBTC

Download

  • รายงานประชุม-กสทช-นัดพิเศษ-(25-ต-ค-56).pdf