สรุปมติที่ประชุม กสทช. 11/2556

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ครั้งที่ 11/2556
วันพุธที่ 13  พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.30 น.
ณ  ห้องประชุม  ชั้น 12  อาคารอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

Download

  • รายงานการประชุม-กสทช-ครั้งที่-11-2556.pdf

สร้างโดย  - 2fellows  admin (19/2/2559 11:43:24)