สรุปมติที่ประชุม กสทช. นัดพิเศษ 1/2557

มติคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
นัดพิเศษ ครั้งที่ 1/2557
วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2557 เวลา 11.00 น.
ณ  ห้องประชุม ชั้น 12 อาคารอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

สร้างโดย   - admin NBTC

Download

  • บันทึกเพิ่มเติม.pdf
  • รายงานการประชุม-กสทช-นัดพิเศษ-1-2557.pdf