สรุปมติที่ประชุม กสทช. นัดพิเศษ 2/2557

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
นัดพิเศษ ครั้งที่ 2/2557
วันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม 2557  เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 12 อาคารอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

สร้างโดย   - admin NBTC

Download

  • ความเห็นแนบท้าย-นัดพิเศษ-2-57.pdf
  • รายงานการประชุม-กสทช-นัดพิเศษ-2-2557.pdf