สรุปมติที่ประชุม กสทช. 7/2557

มติที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ครั้งที่ 7/2557
วันพุธที่ 16 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 12 อาคารอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

Download

  • รายงานการประชุม-กสทช-ครั้งที่-7-2557.pdf

Create by  - 2fellows  admin (2/19/2016 3:09:39 PM)