สรุปมติที่ประชุม กสทช. 8/2557

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ครั้งที่ 8/2557
วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2557 เวลา 11.00 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 12 อาคารอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

สร้างโดย   - admin NBTC

Download

  • ความเห็น.pdf
  • รายงานการประชุม-กสทช-ครั้งที่-8-2557.pdf