กทช. สุธรรมฯ กับปัญหาโทร.ติดยาก ในรายการ Smart Money

รศ.สุธรรม  อยู่ในธรรม กรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ออกอากาศในรายการ Smart Money ทางสถานีโทรทัศน์  Money Channel เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2549  กล่าวถึงปัญหาโทร.ติดยาก

สร้างโดย   - admin NBTC