การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ - ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ....

การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเกี่ยวกับระเบียบ กทช. ว่าด้วยข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.ในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2549  เวลา 9.30 - 12.00 น. ณ อาคารหอประชุมชั้น 2 สำนักงาน กทช. 
(กำหนดการ)
ลงทะเบียน ภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2549 ได้ที่ สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนามคมแห่งชาติ (กทช.)โทร: 02-271 3511 แฟกซ์:02-290 5240 email: prnews@ntc.or.th

สร้างโดย   - admin NBTC

Download