การสัมมนารับฟังความคิดเห็นสาธารณะ-เงื่อนไขใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตเกตเวย์-แบบที่สาม

การสัมมนารับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ต่อ
ประกาศ กสทช.
ว่าด้วยเงื่อนไขและเงื่อนเวลาการขอรับใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ระหว่างประเทศและบริการชุมสายอินเทอร์เน็ต แบบที่สาม

ในวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2549  เวลา 13.00-16.30น.  ณ. อาคารหอประชุมชั้น 2 สำนักงาน กทช.

สร้างโดย   - admin NBTC