กำหนดการจัดเสวนา เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2554

กำหนดการ การจัดเสวนาและเเลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่มีต่อประกาศ กสทช. เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2554 วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2554 เวลา 9.15 น. ณ ห้องเวิลด์บอลรูม เอ ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

สอบถามเพิ่มเติม : สำนักกฏหมาย  สำนักงาน กสทช.  โทร 02-271-0151 ต่อ 233

สร้างโดย   - admin NBTC

Download