กำหนดการสัมมนา เรื่อง การจัดตั้งสถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม

กำหนดการสัมมนาเรื่อง การจัดตั้งสถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม วันที่ 19-20 ธันวาคม 2549 ณ. โรงแรมริชมอนด์  นนทบุรี

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม   ScheduleBKK
แผนที่   http://www.ntc.or.th/uploadfiles/richmond_map.gif    richmond_map

สร้างโดย   - admin NBTC