จัดการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2549

เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ เกี่ยวกับร่างประกาศทั้งสองฉบับ ณ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ ปาร์ค ห้องควีนส์ ปาร์ค1 ชั้น2 เมื่อวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2549 เวลา 09.30 – 16.30 น. 
 

< ประกาศ กสทช.>
1145604778_contract.pdf

เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให้บริการโทรคมนาคม พ.ศ. .... 

< ประกาศ กสทช.>
1145604791_fees.pdf

   ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการในกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ....


*หากท่านไม่สามารถเปิดเอกสาร ดูที่นี่
สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณธันยพร  โทร. 02-271-0151 ต่อ 357  เอกสารลงทะเบียน (24/04/06) ,  กำหนดการ (17/05/06)

สร้างโดย   - admin NBTC

Download