ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมงานประชุมสร้างความเข้าใจกับความจำเป็นในการใช้คลื่นความถี่ ตามมาตรา 82 ฯ

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมงานประชุม สร้างความเข้าใจกับความจำเป็นในการใช้คลื่นความถี่ ตามมาตรา 82 แห่ง พรบ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553

โดยรายชื่อที่ไม่พบในการประกาศฯให้ตรวจ สอบรายชื่อการเข้าประชุมหรือเข้าพักได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ดังต่อไป นี้ 083-983-2434 , 083-495-7481 และ 083-982-3810

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมงานประชุมสร้างความเข้าใจกับความจำเป็นในการใช้คลื่นความถี่ ตามมาตรา 82 ฯ

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมงานประชุม สร้างความเข้าใจกับความจำเป็นในการใช้คลื่นความถี่ ตามมาตรา 82 แห่ง พรบ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553

โดยรายชื่อที่ไม่พบในการประกาศฯให้ตรวจ สอบรายชื่อการเข้าประชุมหรือเข้าพักได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ดังต่อไป นี้ 083-983-2434 , 083-495-7481 และ 083-982-3810

สร้างโดย   - admin NBTC

Download