ประธาน กทช. ให้สัมภาษณ์ ใน รายการ ?คอหุ้น? เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2549

พลเอกชูชาติ  พรหมพระสิทธิ์  ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ให้สัมภาษณ์  ใน รายการ “คอหุ้น” เมื่อวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2549 เวลา 15.00 น.  โดยมีประเด็นหลักดังนี้ 
 
1.      คณะกรรมการ กทช. มีแผนแม่บท (Master Plan) สำหรับกิจการโทรคมนาคมของประเทศอย่างไรบ้าง โดยเฉพาะในระยะสั้น
2.      ภายใต้แผนแม่บทนี้ ผู้ประกอบการหรือกิจการโทรคมนาคมในประเทศ จะต้องมีการปรับตัวอย่างไร (รวมทั้ง ผลกระทบที่ได้รับ)
3.      ในเรื่องการเปิดเสรีทางด้านกิจการโทรคมนาคม ขณะนี้มีมากน้อยเพียงใด และจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง
4.      ปัญหาในปัจจุบันก็คือ การโทรติดยาก และโทรแล้วสายขาดบ่อยๆ มีแนวทางในการแก้ปัญหาระยะยาวอย่างไร
5.      ในฐานะประชาชน จะได้รับประโยชน์อย่างไร จากการมีคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
6.      แนวโน้มอุตสาหกรรมโทรคมนาคมในปี 2549-2550 จะเป็นอย่างไร (รวมทั้งการแข่งขัน)

สร้างโดย   - admin NBTC