รับฟังความคิดเห็นสาธารณะ การจัดสรรคลื่นความถี่สำหรับการประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่

กำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ
เรื่อง การจัดสรรคลื่นความถี่สำหรับการประกอบกิจการ   โทรศัพท์เคลื่อนที่ (IMT หรือ 3G and beyond) ในส่วนภูมิภาค
วันที่                             จังหวัด            สถานที่จัดการประชุม    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ศุกร์ 3 ตุลาคม 2551       ภูเก็ต              โรงแรม เมโทรโปล        กำหนดการ
                                                                                                   แบบตอบรับ:หน่วยงาน ประชาชน
เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ

สร้างโดย   - admin NBTC