รับฟังความคิดเห็นสาธารณะ การจัดสรรคลื่นความถี่สำหรับการประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่

กำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ เรื่อง การจัดสรรคลื่นความถี่สำหรับการประกอบกิจการ  โทรศัพท์เคลื่อนที่ (IMT หรือ 3G and beyond) ในส่วนภูมิภาค วันที่ศุกร์ 3 ตุลาคม 2551  จังหวัดภูเก็ต   สถานที่จัดการประชุมโรงแรม เมโทรโปล    เอกสารที่เกี่ยวข้องกำหนดการ แบบตอบรับ:หน่วยงาน ประชาชน

สร้างโดย  - 2fellows  admin (5/8/2559 21:38:56)