รับฟังความคิดเห็นสาธารณะ-มาตรฐานบริการ/เทคนิคสำหรับการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม

สำนักงาน กทช. ประสงค์จะเปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ
-ประกาศฯ เรื่องมาตรฐานบริการที่ดีสำหรับการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
-ประกาศฯ เรื่องมาตรฐานทางเทคนิคสำหรับการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม

โดยสามารถส่งความคิดเห็นได้ที่ telecomm_eng@ntc.or.th  fax 02 271 3518

ทั้งนี้ วัน เวลา และสถานที่ จะแจ้งให้ทราบต่อไป

สร้างโดย  - 2fellows  admin (5/8/2559 21:19:25)