รับฟังความคิดเห็นสาธารณะ เรื่อง ร่างแผนความถี่วิทยุกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ IMT

รับฟังความคิดเห็นสาธารณะ เรื่อง ร่างแผนความถี่วิทยุกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ International Mobile Telecommunications (IMT) ย่านความถี่วิทยุ 1920-1980/2110-2170 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) และความถี่วิทยุ 2010-2025 เมกะเฮิรตซ์ (MHz)

 เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ    
  แผนความถี่วิทยุ   

สร้างโดย  - 2fellows  admin (5/8/2559 21:55:34)