สำนักงาน กสทช. จัดการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดหมวดหมู่และการจัดลำดับบริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่

สร้างโดย   - admin NBTC

Download

  • (ร่าง)-ประกาศช่องรายการ.docx
  • แบบแสดงความคิดเห็นสาธารณะ.docx
  • แบบตอบรับเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นสาธารณะ.docx
  • กำหนดการรับฟังความเห็นสาธารณะ.docx