เลื่อนกำหนดส่งความคิดเห็นครั้งที่ 2 เรื่องการพัฒนามาตรฐานการคำนวณอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อฯ

เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในขณะนี้ อาจเป็นอุปสรรคต่อการการพิจารณาแสดง ความคิดเห็นครั้งที่ 2 เรื่องการพัฒนามาตรฐานการคำนวณอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม สำนัก งาน กสทช. จึงเห็นสมควรเลื่อนกำหนดการส่งเอกสารแสดงความคิดเห็นออกไป จากเดิมที่กำหนดไว้ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 ออกไปเป็นภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2554
สำหรับกำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะจะได้แจ้งให้ทราบต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
โทรศัพท์ 02-271-0151-60 ต่อ 578
โทรสาร 02-272-6866
e-mail:  pasu.se@nbtc.go.th

สร้างโดย   - admin NBTC