เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่องการประเมินมูลค่าคลื่นความถี่

เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่องการประเมินมูลค่าคลื่นความถี่ ตามขอบเขตของ โครงการศึกษาเพื่อกำหนดมูลค่าประเมินของคลื่นความถี่ 1900 MHz สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในยุคที่สาม (3G) ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักงาน กทช. กับ Chalmers University of Technology ประเทศสวีเดน เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2551
- Business model   
- economic model   
- econometric model    
- incentive-based model  

สร้างโดย  - 2fellows  admin (5/8/2559 21:40:12)