การประมูลเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่เลขหมายสวย ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 26 มกราคม 2562 พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร ประธาน กสทช. นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. และนายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการ กสทช. เข้าร่วมงานการประมูลเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่เลขหมายสวย ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งการประมูลครั้งนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนในการเข้าร่วมการประมูลเลขหมายสวยเป็นจำนวนมาก มีเลขหมายที่สามารถนำมาประมูลได้ 316 เลขหมาย จาก 999 เลขหมาย โดยมีผู้ประมูลเลขหมายสวยทั้งสิ้น 198 เลขหมาย และเลขหมายสวยที่มีการประมูลราคาสูงที่สุดในครั้งนี้ เลขหมาย 099-888-9999 ในราคา 1,645,000 บาท สำหรับเลขหมายที่มีรอบการประมูลสูงสุด ได้แก่ หมายเลข 090-999-9990 คิดเป็นรอบการประมูล 121 รอบ รายได้จากการประมูลรวม 29,238,910 บาท โดยหลังหักค่าใช้จ่าย สำนักงาน กสทช. จะนำส่งเป็นรายได้ของแผ่นดินต่อไป

สร้างโดย   - kanyanee kluayliang