สำนักงาน กสทช. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะวารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงาน กสทช. โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรและวิชาการ (วย.) ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะวารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งคณะได้รับฟังการบรรยายในหัวข้อ "กสทช. กับการบริหารกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์" ณ อาคารหอประชุม ชั้น 1 สำนักงาน กสทช.

สร้างโดย   - kanyanee kluayliang