การเปิดตัวโปรแกรมประยุกต์ (แอปพลิเคชัน) MoCheck

วันที่ 21 มีนาคม 2562 นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการ กสทช. เป็นประธานกล่าวเปิดตัวโปรแกรมประยุกต์ (แอปพลิเคชัน) MoCheck โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้ประชาชนมีแอพพลิเคชันที่น่าเชื่อถือและสามารถตรวจสอบโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ด้วยตัวเอง รวมไปถึงตรวจสอบระบบความปลอดภัย อีกทั้งทำให้สามารถตรวจสอบได้ว่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ตนเองสนใจมีการตรวจรับรองมาตรฐานจากสำนักงาน กสทช. ณ อาคารหอประชุม ชั้น 2 สำนักงาน กสทช.
 

สร้างโดย   - kanyanee kluayliang