คำอธิบาย มาตรการแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 4/2562"5 จี" กับคำตอบ "ขยายค่างวด"

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. อธิบายมาตรการแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 4/2562 กับคุณ เปลว สีเงิน สามารถติดตามอ่านรายละเอียดได้จากคอลัมน์ คนปลายซอย หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ฉบับวันที่ 19 เมษายน 2562
(คลิ๊กรายละเอียดเพิ่มเติม)
 

Create by  -   (4/19/2019 8:08:36 PM)