"5 จี" กับคำตอบ "ขยายค่างวด"นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. อธิบายมาตรการแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 4/2562 กับคุณ เปลว สีเงิน สามารถติดตามอ่านรายละเอียดได้จากคอลัมน์ คนปลายซอย หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ฉบับวันที่ 19 เมษายน 2562
(คลิ๊กรายละเอียดเพิ่มเติม)

 

สร้างโดย  - มหิตถีห์  จักราบาตร (19/4/2562 8:12:18)