บันทึกเทปโทรทัศน์กล่าวถวายราชสดุดี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

วันที่ 23 เมษายน 2562 พล.อ. สุกิจ ขมะสุนทร ประธาน กสทช. พร้อมด้วย กสทช. เลขาธิการ กสทช. รองเลขาธิการ กสทช. และคณะผู้บริหารสำนักงาน กสทช. ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์กล่าวถวายราชสดุดี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกัน ณ สถานีโทรทัศน์ช่อง 7 HD
 

สร้างโดย   - นางสาวมนฑินี ผดุงวิทยากร