สำนักงาน กสทช. มอบหมวกสุขใจ

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ กสทช. เป็นตัวแทน สำนักงาน กสทช. มอบหมวกสุขใจจำนวน 20,000 ใบ เพื่อบริการประชาชนที่เฝ้ารับเสด็จในหลวงในการประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมมอบเงินเบี้ยเลี้ยงเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่พนักงานประจำศูนย์ปฏิบัติการจำนวน 10,000 บาท ณ กระทรวงกลาโหม
 

สร้างโดย   - นางสาวมนฑินี ผดุงวิทยากร