พิธีมอบรางวัลการประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2562

วันที่ 10 กันยายน 2562 สำนักงาน กสทช. ร่วมกับ กรมประชาสัมพันธ์ และ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2562 โดยมี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย พล.อ. สุกิจ ขมะสุนทร ประธาน กสทช. ร่วมมอบรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และ นายไตรรัตน์  วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ กสทช. ร่วมงานในครั้งนี้ ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง รวมทั้งร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานบทเพลงลูกทุ่งซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ให้เกิดความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความเป็นไทย สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ คือ นายอธิวัฒน์ ช้างน้อย ได้รับถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมเงินรางวัลจำนวน 1 ล้านบาท รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 นายภาคิน ปิติภูวเดชากุล รับถ้วยเกียรติยศจากนายกรัฐมนตรี พร้อมเงินรางวัล 500,000 บาท และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับถ้วยเกียรติยศจากประธาน กสทช. พร้อมเงินรางวัล 300,000 บาท ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

Create by  - มนฑินี  ผดุงวิทยากร (9/11/2019 3:08:51 PM)