งาน "๑ ทศวรรษ รวมพลังป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนันออนไลน์"

วันที่ 12 กันยายน 2562 สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย และ สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย โดยความร่วมมือจาก กรมสุขภาพจิต กรมกิจการเด็กและเยาวชน มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ สำนักงาน กสทช. กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมจัดงาน "๑ ทศวรรษ รวมพลังป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนันออนไลน์" ได้รับเกียรติจาก กสทช. นาย ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ร่วมเสวนา เรื่อง "สานคิด สานกำลัง สร้างกลไกป้องกันเด็กและเยาวชนจากพนันออนไลน์" และ ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับองค์กรร่วมขับเคลื่อนความร่วมมือป้องกันและลดผลกระทบเด็กและเยาวชนจากการพนันออนไลน์ ซึ่งนายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการ กสทช. รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณในครั้งนี้ ณ อาคารหอประชุม ชั้น 2 สำนักงาน กสทช.

Create by  - กัญยาณี  กล้วยเลี้ยง (9/12/2019 3:27:43 PM)