สำนักงาน กสทช. คืนเงินเยียวยา บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

วันที่ 16 กันยายน 2562 สำนักงาน กสทช. โดยนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. จ่ายเงินค่าชดเชยให้กับบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ที่ได้ยื่นขอคืนใบอนุญาตประกอบกิจการ จำนวน 161,034,083.65 บาท  ซึ่งได้ยุติการออกอากาศเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารอำนวยการ สำนักงาน กสทช. สำหรับช่อง 3SD หมายเลขช่อง 28 และ ช่อง 3 Family หมายเลขช่อง 13 ของ บริษัท บีอีซี มัลติมีเดีย จำกัด จะยุติการออกอากาศวันที่ 30 กันยายน 2562 เช่นกัน

Create by  - มนฑินี  ผดุงวิทยากร (9/17/2019 9:12:05 AM)