งานรวมพลังสื่อสร้างสรรค์สังคมไทย ประจำปี 2562

วันที่ 18 กันยายน 2562 ผศ. ภักดี  มะนะเวศ  รองเลขาธิการ กสทช. ร่วมงานรวมพลังสื่อสร้างสรรค์สังคมไทย ประจำปี 2562 โดยมี นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและรองประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนงานพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ใน 4 ภูมิภาค ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

Create by  - มนฑินี  ผดุงวิทยากร (9/19/2019 9:38:37 AM)